A biblioteca debe ser o espazo de referencia para a lectura, a información e as aprendizaxes, en beneficio de toda a comunidade educativa.

lunes, 21 de septiembre de 2020

SERVIZO DE PRÉSTAMO DE LIBROS E OUTROS MATERIAIS


SERVIZO DE PRÉSTAMO

O servizo de préstamo de libros ou outros materiais realizarase mediante cita previa por un destes medios:

1.- Completando o cuestionario que aparece na parte dereita deste blog.

          ou 

2.- Enviando un correo electrónico: servizoprestamo.bibliocosme@gmail.com

Por correo electrónico informarase á persoa solicitante do préstamo si o libro xa está en préstamo ou si o título encóntrase dispoñible.

No caso de estar dispoñible; 

.- Para recoller o préstamo estableceranse quendas para que non coincidan alumnos de diferentes cursos no mesmo espazo.

.- Indicarase a data na que poder recoller o tÍtulo solicitado.

 

O usuario poderá prorrogar ou devolver o libro tres días antes de que remate o prazo de entrega do préstamo.


SERVIZO DE PRÓRROGA 

Cando o usuario desexe ampliar o prazo de préstamo, tamén o solicitará por medio telemático.


SERVIZO DE DEVOLUCIÓN 

O servizo de devolución do préstamo realizarase por medio de cita previa seguindo o mesmo procedemento que o préstamo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario